Công ty xử lý chất thải công nghiệp tai tp hcm thời gian qua đơn vị cũng đã tiếp nhận và xử lý chất thải nguy khốn tại các đại lý, cơ sở cung ứng không chấp hành điều khoản pháp luật bảo vệ môi trường. Hầu hết các doanh nghiệp đều biết được việc xả thải, chôn lấp chất thải nguy khốn là sai phạm, song có thể vì giá tiền xử lý cao nên nhà phân phối hoặc cá nhân có nghĩa vụ đã cố tình chôn lấp, xả thải trực tiếp ra môi trường.

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh Bình Dương có chưa đến 10 công ty, đơn vị được Bộ khoáng sản và Môi trường cấp phép đủ chức năng thu gom, xử lý chất thải nguy hiểm theo Thông tư số 36/2015-TT-BTNMT ngày 30-6-2015.

Ông Nguyễn Văn Hùng nói rằng chi phí xử lý chất thải nguy nan mà doanh nghiệp bỏ ra để thuê các công sở chuyên trách thật ra là không cao. Bởi theo thông tư nêu trên, các đơn vị có đủ chức năng thu gom, xử lý nguồn thải nguy hại phải thỏa mãn các đòi hỏi rất khắc khe: Các phương tiện, đồ vật lưu giữ, vận chuyển và xử lý chất thải gian nguy kể cả sơ chế, tái chế, đồng xử lý, thu hồi năng lượng từ chất thải gian nguy phải phục vụ các đề nghị công nghệ, quy trình quản lý.


Phương tiện vận chuyển chất thải nguy nan phải có sơ đồ định vị vệ tinh (GPS) được kết nối mạng thông tin trực tuyến để xác định vị trí và khắc ghi hành trình vận chuyển chất thải gian nguy; nhà cửa bảo vệ môi trường tại cơ sở xử lý chất thải nguy nan và trạm trung chuyển chất thải gian nguy phải đáp ứng các yêu cầu công nghệ, quy trình quản lý điều khoản;

tập đoàn, cá nhân đăng ký cấp phép xử lý chất thải nguy nan phải xây dựng đầy đủ các nội dung về quy trình vận hành bình yên các sơ đồ, phương tiện, thứ; các kế hoạch về kiểm soát ô nhiễm và bảo vệ môi trường, bình yên công trạng và bảo vệ sức khỏe, phòng ngừa và ứng phó sự cố, đào tạo, tập huấn định kỳ hằng ngày, xử lý ô nhiễm và bảo vệ môi trường khi chấm dứt động tác; chương trình giám sát môi trường, giám sát vận hành xử lý và đánh giá tốt nhất xử lý chất thải nguy hại.=> bảng giá xử lý chất thải nguy hại

View more random threads: