UBND TP Đà Nẵng vừa có văn bản đề nghị Bộ Giao thông vận tải (GTVT) sớm bố trí vốn và thông qua đề cương quy hoạch Cảng hàng không quốc tế (HKQT) Đà Nẵng do Cục hàng không Việt Nam đệ trình làm cơ sở lập điều chỉnh quy hoạch chi tiết Cảng HKQT Đà Nẵng và sớm triển khai thực hiện dự án đầu tư nâng cấp nhà ga hành khách, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của thành phố.

Cùng với đó, UBND TP Đà Nẵng cũng đề nghị Bộ GTVT cho cơ chế ứng vốn của doanh nghiệp để thực hiện công tác quy hoạch (Ngân sách Nhà nước hoàn trả lại sau) nếu ngân sách của Bộ GTVT chưa thể bố trí trong năm 2018.

UBND TP Đà Nẵng cũng thông tin cho biết, từ đầu năm 2018, Cục Hàng không Việt Nam đã có chủ trương thực hiện điều chỉnh quy hoạch chi tiết Cảng HKQT Đà Nẵng làm cơ sở để triển khai các dự án đầu tư.

Đề cương quy hoạch này đã được báo cáo Bộ GTVT, nhưng đến nay vẫn chưa được Bộ GTVT phê duyệt và bố trí vốn (kinh phí dự kiến khoảng 3,8 tỷ đồng) nên không có cơ sở triển khai công tác tư vấn lập điều chỉnh quy hoạch để thực hiện các bước tiếp theo.

Là một trong 3 sân bay quan trọng và lớn nhất cả nước, đóng vai trò là sân bay trung tâm của khu vực miền Trung, Cảng HKQT Đà Nẵng đã góp phần tích cực giúp thành phố và khu vực miền Trung trong việc bảo đảm quốc phòng-an ninh và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trong khu vực, thuận lợi cho việc giao thông bằng đường hàng không tới các sân bay trong nước, với các nước trong khu vực Đông Nam Á và châu Á, đặc biệt là đã góp phần vào thành công của Tuần lễ cấp cao APEC 2017.


Việc quy hoạch phát triển và nâng cấp Cảng hàng không đã được xác định tại Nghị quyết số 33-NQ/TW ngày 16-10-2003 của Bộ Chính trị (khóa IX) và Kết luận số 75-KL/TW ngày 12-11-2013 của Bộ Chính trị (khóa XI).

Theo Quyết định số 3066/QĐ-BGTVT ngày 26-8-2015 của Bộ trưởng Bộ GTVT về việc điều chỉnh quy hoạch chi tiết Cảng HKQT Đà Nẵng giai đoạn đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 và Quyết định số 236/QĐ-TTg ngày 20-3-2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc điều chỉnh Quy hoạch phát triển GTVT hàng không giai đoạn đến năm 2020, định hướng đến 2030 thì dự kiến đến năm 2020 lượng hành khách thông qua Cảng HKQT Đà Nẵng đạt 13 triệu hành khách/năm, lượng hàng hóa thông qua là 50.000 tấn; đến năm 2030 là 28 triệu hành khách/năm, lượng hàng hóa là 200.000 tấn.

Tuy nhiên, trong những năm gần đây, du lịch thành phố phát triển mạnh, sản lượng khai thác năm 2018 hiện đã đạt 13,3 triệu hành khách/năm, đã sớm vượt công suất theo quy hoạch đến năm 2020. Đặc biệt, với tình hình phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương như hiện nay, tốc độ tăng trưởng hành khách qua Cảng HKQT Đà Nẵng là rất lớn, dự báo từ 10-20%/năm, và năng lực khai thác của cả 2 nhà ga T1, T2 sẽ không thể đáp ứng trong vài năm đến.

Vì vậy, thành phố Đà Nẵng cho rằng việc đầu tư nhà ga mới nhà ga hành khách T3 (công suất 10-15 triệu khách/năm) và nâng cấp cơ sở hạ tầng khác là yêu cầu rất cần thiết và cấp bách.

>> https://landber.com/chi-tiet-tin/thu...ao-o-ngay.html

Nam Phong

Theo Nhịp sống kinh tế